iesvoltrera@xtec.cat | (34) 93 770 3211

  • Home

Convalidacions Educació Física i Música

EDUCACIÓ FÍSICA

  • Sol·licitud signada per l’alumne o alumna, o pel pare, la mare o el tutor o tutora legal de l’alumne si és menor d’edat.
  • Certificat del Consell Català de l’Esport. Els alumnes han d’obtenir aquest certificat quan figurin en el programa de tecnificació (ARC) de la federació catalana corresponent.

MÚSICA - DANSA

  • Els alumnes que cursen l’ESO o Batxillerat i, simultàniament, estudis de dansa o música en centres professionals, conservatoris o escoles de música autoritzades, poden sol·licitar la convalidació o el reconeixement de matèries d'Educació Física o Música respectivament.